Genetika všeobecně

23.02.2012 21:01

Jinak se toto ani napsat nemůže. Sama disponuji stejnou znalostí genetiky, jako kdokoliv jiný, kdo se o tuto oblast trochu zajímá. Znalosti ze střední školy o křížení modrých a červených králíků, zelených a červených rajčat, či černých a bílých holubů jsou již ve studni zapomnění, vzpomínám si jen na to, jak jsme o přestávkách produkovali na papíře růžové tříoké a pětinohé králíky. 

Chovatelství mě opět vrhlo do spárů genetiky, obzvláště barev. Díkybohu, genetika je vědou zcela logickou, předvídatelnou, snadno odvoditelnou a u křečků díkybohu prokazatelnou v krátkém časovém úseku. 

Důležitým faktorem při posuzování genů zvířete je jeho fenotyp - tedy vzhled zvířete. Každé zbarvení, či typ srsti, má svůj typický vzhled. Odstín se může lišit díky kvalitě srsti, kvalitě genu, přítomnosti jiného genu... Ale základ je stejný.

Základem jsou tato zbarvení, od kterých se odvíjí všechna ostatní: zlatá (++), tmavě šedá (dgdg), světle šedá (Lglg), het.stříbrná šedá (Sgsg), hom. stříbrná šedá (SgSg), rezavá (bb), skořicová (pp), žlutá (To_), černá (aa), krémová s černýma očima (ee), extrémně zředěná (cece) a tmavouchý albín (cdcd). Přidala bych i safírovou (dd). Všechno se odvíjí od křížení těchto barev... 

Abyste pochopili, jak tyto barvy můžete křížit, tak si musíte všimnout, jak jsou zapsány v kódu. Pokud v kódu vidíte velké písmeno, tak je mutace dominantní. Toto se týká barev zlatá, světle šedá, stříbrná šedá, a žlutá - ty se tedy projeví již v první generaci. Ostatní jsou recesivní, tudíž se dědí pouze jedna kopie genu, křeček tzv. zdědí vlohu pro danou barvu. Zlatá je tak trochu vyjímka - je základní barvou, aguti, objeví se, když dva křečci nemají geneticky nic společného (např. křížení křečka dove (aapp) s křečkem béžovým (bbdgdg) dá za vznik zlatým mláďatům), ale je překrývána všemi dominantními geny.

Z tohoto důvodu je genotyp velmi důležitý při zapisování do PP zvířete a také - díky předkům lze jasně říct, pro co křeček nese vlohu. Někdy se může zdědit i vloha jako taková, takže se třeba najednou narodí křeček skořicový, ačkoliv skořicové má jen nějaké praprarodiče.

Abychom toho neměli málo, tak zmíním i typy srsti a kresby. Jsou tu tedy - krátká srst (++), dlouhá srst (ll), rex (rxrx), satén (Sasa), bez srsti (hrhr). Kresby: dominantně tečkovaná (Dsds), páskovaná (Ba_), šiml (Whwh), bíle stříkaný/bílý spodek (bsbs), recesivně strakatý (rdrd), strakatý (ss), želvovina (Toto) a sazovitá, která je na pomezí barvy a kresby (U_). Dle předchozího textu již víme, které mutace křečci zdědí již v první generaci (krátká a saténová srst, dominantně tečkovaná, pásek, šiml, želvovina a saze). 

Ještě poznámku k pásku a sazím... Zapisují se buď BaBa (UU), či Baba (Uu)... Při zápisu křečkova genotypu se lze orientovat dle mláďat. Jsou-li všechna mláďata po Ba_ křečku páskovaná, tak je křeček BaBa. Je-li pouze část, je křeček Baba. Ten samý model platí pro sazi. V těchto případech se heterozygótnost fenotypově nijak neliší od homozygótnosti, genotyp lze odvodit díky zpětným kombinačním čtvercům.

Tak a je to, s tímto můžeme pracovat.

Jsou i recesivní geny, které dokáží nadělat paseku už v první generaci, velmi častý případ je krémová černooká (ee). Pokud je křeček Ee (má tedy pouze jednu kopii genu od jednoho předka), tak se mohou objevit poměrně nevzhledné kroužky okolo očí, tento gen i maskuje žlutou barvu, která pak není vůbec vidět. Žlutá je díkybohu dominantním genem, takže chovateli může být jasné, že žlutou křeček v genotypu má, i když ve fenotypu není přítomna.

Černý křeček s necelým kroužkem u oka, nesoucí mimo jiné krémovou barvu (Baklava z Popelnice, aaBbEeLl):

Problém s určením genotypu nastává, když se zkombinuje až příliš mnoho genů. Křeček, disponující paletou barev má fenotyp prapodivné barvy, která neodpovídá ničemu. Geneticky je sice velmi bohatý, ale čeho je moc, toho je příliš. Osobně zastávám ten názor, že standardy jsou plné krásných barev i jejich kombinací a není třeba produkovat další a další palety, které se poměrně těžce vytváří. Pokud je barva křečka složená maximálně ze tří základních barev, nedochází k zbytečným zmatkům.

Nebezpečné geny

Další kapitolou jsou letální geny. Letálnost jako taková znamená úmrtnost. Letální gen, či spíše faktor, je krásně vysvětlen touto ukradenou větou z webu genetika.wz.cz:

"...Letální faktor či obecně letální gen je takový gen, jehož přítomnost v genotypu má za určitých okolností letální následky (například jak uvádíte - odumření plodu). Letální je v tomto případě zřejmě homozygotní kombinace příslušného genu..."

Jednoduše řečeno, letální mutace genu je taková, která způsobuje smrt jedince ve stádiu zygoty, nebo ve stádiích před rozmnožováním (ano, maturita z biologie k něčemu byla).

Letální geny se u nás běžně a často vyskytují a není v tom problém, jsou-li dodržena určitá pravidla pro křížení. Heterozygót (disponující pouze jednou kopií letálního genu) je zvíře, které nemá žádné zdravotní problémy, homozygótnost (dvě kopie letálního genu) je však neslučitelná s životem.

Letální geny máme tyto: světle šedá (Lglg) a dominantně tečkovaná (Dsds).

Zkřížíme-li např. dva dominantně tečkované křečky, tak čtvrtina mláďat budou homozygóti DsDs, kteří zemřou již v děloze matky. Tyto odumřelé plody mají tři možné osudy - buď je samice porodí, samozřejmě mrtvé, či je její tělo vstřebá a nebo v děloze zůstanou, dojde ke zvápnění plodů a matka brzy umírá. Proto tato křížení jsou riziková a proto nejsou vhodná.

Dalším strašákem, který se nás však netýká, je semiletální faktor. Semiletální mutace je taková, která způsobuje snížení životaschopnosti jedince (opět děkuji Mgr. Ornstové za její seminář z biologie). U křečků je semiletální pouze kresba šiml (Whwh) v homozygótní formě. Pokud se takový nešťastník narodí, tak se rodí bezoký bílý jedinec, jehož životnost je velmi krátká.

Už zbývá jen zmínka o bezsrstých samicích, které zase nemají mléko. Což se opět ČR nijak zvlášť netýká.

Jak získat vysněného křečka?

Ukážeme si to na mém vysněném křečkovi. Bílý černooký, dlouhosrstý rex. Genotyp: eellrxrxSgSg. 

Základem je tedy krém, hom. stříbrná šedá, dlouhá a rex srst. Pokud chci takového křečka, tak jeho rodiče musí splňovat všechny tyto podmínky. Ideální rodiče jsou (samozřejmě nemluvím o takových, kteří již jsou vysněnými křečky): EeLlRxrxSg_. Oba musí vlastnit tyto geny alespoň v jedné kopii.

Matka: EeLlRxrxSgsg

Otec: dtto

Potomci: krémoví, stříbrní šedí (hom. i het.), slonovinoví, bílí černoocí, krátkosrstí, dlouhosrstí, rex... No, jeden z vysněných křečků by se možná narodil :)

Genetika je však skládačka... A než takové ideální rodiče najdu, chvíli to potrvá...

 

Kombinační čtverce

Nyní se všichni přesuneme zpět na střední školu a připomeneme si křížení králíků. Základem byly a budou KOMBINAČNÍ ČTVERCE, ze kterých lze krásně získat přehled o možných potomcích.

Uvedu zde dva příklady křížení - křečků s dominantním (Sg) a recesivním (rx) genem.

Výsledky jsou barevně odlišené, legenda zde:

V prvním křížení budou rodiče oba homozygóti, u Sg to znamená oba hom. stříbrní šedí, u rx oba s rex srstí.

U obou křížení jsou výsledkem 100% homozyzóti.

Dalším křížením je křížení homozygóta s heterozygótem. U Sg křečků křížíme hom. a het. stříbrného šedého, u u rex křečků křížíme rexe a nositele rex genu.

Výsledek: 50% homozygótů (hom. stříbrní šedí, rexové) a 50% heterozygótů (het. stříbrná šedá, nositelé rex genu)

Další křížení: Dva heterozygóti. Het. stříbrní šedí, nositelé rex genu.

Výsledek: 50% heterozygóti, 25% homozygóti, 25% zvířata bez genu.

Dále křížíme homozygóta s křečkem bez genu...

Opět jednoduchá matematika - 100% potomků budou heterozygóti (het. stříbrná šedá, nositelé rex)

A poslední křížení - heterozygót s křečkem bez genu....

Výsledkem je 50% heterozygótů a 50% křečků bez genu.

Proč jsou velká písmena tak či onak, jsme si již vysvětlili na začátku, proto doufám, že nyní v tom máte jasněji :-)

Rozdíl mezi dominantním a recesivním genem je tedy jasný - dědí se samozřejmě stejně, pouze heterozygótní forma je pouze vlohou, neprojevující se na fenotypu (vzhledu) zvířete, kdežto heterozygót u dominantní barvy je samostatnou, odlišnou barvou. V tom je podstatné kouzlo dědičnosti.

___________________________________________________________________________________

Toto jsou poměrně laické základy. Pokud se chcete o genetice dočíst hlouběji, doporučuji stránky CHS Riky.

https://rikyhamstery.com/czech/celek/zbarveni.htm

https://rikyhamstery.com/czech/celek/genetika.htm

Zpět